Gambit AF-1000

Hornet - Płyta uszczelkarska Gambit AF-1000
Ogólne własności i zastosowanie

Wysokotemperaturowe połączenia kołnierzowe, przy dużych skokach ciśnienia i przy dużych prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w parze wodnej, kwasach i alkaliach.

Typ

226

Dopuszczenia

Germanischer Lloyd

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FA-AM1-St

Skład

Włókna aramidowe, włókna mineralne, kauczuk NBR, siatka stalowa

Parametry
Parametry Wartości
Gęstość, g/ cm3 1,9
Maksymalne warunki pracy:
– temperatura chwilowa
– temperatura pracy ciągłej
– temperatura pracy ciągłej w parze
– ciśnienie
420°C
350°C
250 °C
12 MPa
Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
– 16h,300°C N/mm2
– 16h,175 °C N/mm2
32
35
 Współczynnik wg ASME Code:
y
m

Współczynniki wg DT-UC-90\W0-0\19
am dla lmm;2mm;3mm
ar dla lmm;2mm;3mm
b dla 20°C;200°C;300°C


Ściśliwość
Powrót elastyczny
9 %
50 o/o