Gambit AF-153

Hornet - Płyta uszczelkarska Gambit AF-153
Ogólne własności i zastosowanie

Niskoparametrowa płyta zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Typ

217

Dopuszczenia

WRAS, PZH

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FA-MN13-O

Skład

Włókna aramidowe, włókna mineralne, mieszanka kauczuków NR, SBR i NBR.

Parametry
Parametry Wartości
Gęstość, g/cm3 1,9
Maksymalne warunki pracy:
– temperatura chwilowa
– temperatura pracy ciągłej
– temperatura pracy ciągłej w parze
– ciśnienie
 
180 °C
155 °C
130 °C
4 MPa
Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
– 16h,300°C N/mm2
– 16h,175 °C N/mm2
 
20
Współczynnik wg ASME Code
– y
– m
 

Współczynniki wg DT-UC-90\W0-0\19
am dla 1 mm / 2mm / 3mm
ar dla lmm / 2mm / 3mm
b dla 20°C / 200°C / 300°C
 


Ściśliwość
Powrót elastyczny
10 %
45 o/o