Gambit AF-300

Hornet - Płyta uszczelkarska Gambit AF-300
Ogólne własności i zastosowanie

Elastyczna płyta, dostosowująca się do krzywizn i nierówności kołnierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciepłownictwie, energetyce i gospodarce komunalnej. Płyta odporna jest na płyny hamulcowe i chłodzące, przez co znajduje zastosowanie w motoryzacji.

Typ

225

Dopuszczenia

UDT

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FA-AM13-O

Skład

Włókna aramidowe, włókna mineralne, mieszanka kauczków NBR, NR i SBR

Parametry
Parametry Wartości
Gęstość, g/cm3 2,0
Maksymalne warunki pracy:
– temperatura chwilowa
– temperatura pracy ciągłej
– temperatura pracy ciągłej w parze
– ciśnienie
 
320 °C
280 °C
220 °C
10 MPa
Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
– 16h,300°C N/mm2
– 16h,175 °C N/mm2
 
22
28
Współczynnik wg ASME Code:
– y
– m
 
2,0
1,6
Współczynniki wg DT-UC-90\W0-0\19
am dla 1 mm / 2mm / 3mm
ar dla lmm / 2mm / 3mm
b dla 20°C / 200°C / 300°C
 
40MPa / 21MPa / 12MPa
6,4 p0 / 5p0 / 4,lp0
1,1 / 1,8 / 3,0
Ściśliwość
Powrót elastyczny
11 %
50 o/o