Gambit AF-400

Hornet - Płyta uszczelkarska Gambit AF-400
Ogólne własności i zastosowanie

Wysokoparametrowa płyta wykonana z wysokiej jakości surowców. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i szerokim spektrum zastosowań. Dopuszczona do stosowania w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyłce gazu ziemnego.

Typ

245

Dopuszczenia

DuPont Specification G-81 UDT

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FA-AM1-O

Skład

Włókna aramidowe, włókna mineralne, kauczuk NBR

Parametry
Parametry Wartość
Gęstość, g/cm3 2,0
Maksymalne warunki pracy:
– temperatura chwilowa
– temperatura pracy ciągłej
– temperatura pracy ciągłej w parze
-ciśnienie
400 °C
350 °C
260 °C
12 MPa
Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
– 16h,300°C N/mm2
– 16h,175 °C N/mm2
30
35
Współczynnik wg ASME Code:
– y
– m
1,0
2,4
Współczynniki wg DT-UC-90\W0-0\19
am dla 1 mm / 2mm / 3mm
ar dla 1 mm / 2mm / 3mm
b dla 20°C / 200°C / 300°C
40MPa / 21MPa / 12MPa
6,4 p0 / 5p0 / 4,lp0
1,1 / 1,8 / 3,0
Ściśliwość
Powrót elastyczny
8%
55 o/o