Gambit AF-CD

Hornet - Płyta uszczelkarska Gambit AF-CD
Ogólne własności i zastosowanie

Wyprodukowana na bazie włókien naturalnych płyta zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno wody ciepłej jak i zimnej, w instalacjach kanalizacyjnych, w obiegach wód przemysłowych.

Typ

223

Dopuszczenia

PZH

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FA-N1-O

Skład

Włókna naturalne, kauczuk NBR

Parametry
Parametry Wartości
Gęstość, g/cm3 1,8
Maksymalne warunki pracy
– temperatura chwilowa
– temperatura pracy ciągłej
– temperatura pracy ciągłej w parze
– ciśnienie
 
200 °C
160 °C
140 °C
8 MPa
Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
– 16h,300°C N/mm2
– 16h,175 °C N/mm2
 
20
Współczynnik wg ASME Code
– y
– m
 

Współczynniki wg DT-UC-90\W0-0\19
am dla 1 mm / 2mm / 3mm
ar dla lmm / 2mm / 3mm
b dla 20°C / 200°C / 300°C
 


Ściśliwość
Powrót elastyczny
10 %
55 o/o