Gambit AF-Oil

Hornet - Płyta uszczelkarska Gambit AF-Oil
Ogólne własności i zastosowanie

Płyta olejoodporna, zalecana do wysokich temperatur i ciśnień. Dopuszczona do stosowania w połączeniach poddozorowych, przy przesyłce gazu ziemnego, w górnictwie oraz w przemyśle spożywczym i przy przesyłce wody do picia.

Typ

235

Dopuszczenia

DuPont Specification G-81, UDT, PZH, DVGW, Germanischer Lloyd

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FA-AM1-O

Skład

Włókna aramidowe, włókna mineralne, kauczuk NBR

Parametry
Parametry Wartość
Gęstość, g/cm3 2/0
Maksymalne warunki pracy:
– temperatura chwilowa
– temperatura pracy ciągłej
– temperatura pracy ciągłej w parze
– ciśnienie
 
350 °C
300 °C
230 °C
10 MPa
Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
– 16h,300°C N/mm2
– 16h,175 °C N/mm2
 
29
35
Współczynnik wg ASME Code:
– y
– m
 
1,2
1,8
Współczynniki wg DT-UC-90\W0-0\19
am dla 1 mm / 2mm / 3mm
ar dla lmm / 2mm / 3mm
b dla 20°C / 200°C / 300°C
 
40MPa / 21MPa / 12MPa
6,4p0 / 5p0 / 4,1p0
1,1 / 1,8 / 3,0
Ściśliwość
Powrót elastyczny
9 o/o
55 o/o