Paro-Gambit

Hornet - Płyta uszczelkarska Paro-Gambit
Ogólne własności i zastosowanie

Wysokosprawna płyta, zalecana głównie do instalacji z para wodną o wysokich parametrach.

Typ

246

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FC-CM1-O

Skład

Włókna węglowe, włókna mineralne, kauczuk NBR.

Parametry
Parametry Wartości
Gęstość, g/cm3 1,9
Maksymalne warunki pracy
– temperatura chwilowa
– temperatura pracy ciągłej
– temperatura pracy ciągłej w parze
– ciśnienie
 
450 °C
350 °C
350 °C
10 MPa
Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
– 16h,300°C N/mm2
– 16h,175 °C N/mm2
 
32
35
Współczynnik wg ASME Code
– y
– m
 
Współczynniki wg DT-UC-90\W0-0\19
am dla 1 mm / 2mm / 3mm
ar dla lmm / 2mm / 3mm
b dla 20°C / 200°C / 300°C
 
40MPa / 21MPa / 12MPa
6,4p0 / 5p0 / 4,lpo
1,1 / 1,7 / 2,5
Współczynnik „b” dla 400 °C – 3,6
Ściśliwość
Powrót elastyczny
10 %
55 o/o