Samoprzylepna taśma Tytanex

samoprzylepna-tasma-tytanex

Wykonana z czystego grafitu ekspandowanego taśma pleciona, w której każda nitka przędzy opleciona jest siateczką inconelową, służy do uszczelniania połączeń kołnierzowych instalacji i urządzeń wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych. Gęsty oplot inconelowy zabezpiecza taśmę przed wyciśnięciem ze szczeliny między kołnierzami. Dodany do taśmy inhibitor korozji zabezpiecza współpracujące elementy metalowe przed zniszczeniem przez korozję. Z taśmy w miejscu pracy formuje się uszczelnienie płaskie pod wpływem nacisku powierzchni uszczelnianych.

Taśma „TYTANTEX” służy do uszczelniania powierzchni płaskich w następujących warunkach:

  • Tmax = 500°C w powietrzu,
  • Tmax = 570°C w parze wodnej,
  • Tmax = 1000°C w środowisku inertnym (beztlenowym),
  • Pmax = 20 MPa.

Do uszczelniania kołnierzy płaskich z przylgami zgrubnymi zaleca się stosować taśmę o 6 mm węższą od czynnej szerokości przylgi. Do kołnierzy o bardziej złożonej geometrii szerokość taśmy należy dopasować do konkretnego węzła uszczelnianego. Istotne jest, by konstrukcja pozwalała osiągnąć zacisk montażowy w zakresie 30÷60 MPa.

Współczynniki obliczeniowe

Do obliczania połączenia kołnierzowego producent zaleca stosowanie wyznaczonych przez Urząd Dozoru Technicznego współczynników obliczeniowych „y” i „m” do procedury ASME i klasy wycieku L0,001 [mg/mxs] (liczonej na średni obwód uszczelki) zgodnej z normą PN-EN 13555:2005
„y”=19,37 MPa
„m”=11,25