Szczeliwa bawełniane

Szczeliwa bawełniane
Parametry
Oznaczenie i parametry pracy Opis
611 Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splecione z przędzy bawełnianej, zaimpregnowanej kompozycją środców smarnych wzbogaconych dużą zawartością grafitu. Zastosowany splot gwarantuje dużą miękkość i elastyczność szczeliwa. Smar, którym przesycone jest szczeliwo posiada własność zmniejszania tarcia i odprowadzania ciepła ze strefy tarcia.Zastosowanie: zalecane do stosowania w armaturze i pompach wirowych o dużej prędkości pracujących w kontakcie z wodą, parą wodną, olejami, roztworami soli oraz kwasów i zasad średniej mocy.
T max °C -30°C ÷ 120 °C
Pmax bar 10 20 60
Vmax m/s 5 1,5 2
pH 5-9
621 Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splecione z przędzy bawełnianej, zaimpregnowanej kompozycją środców smarnych wzbogaconych talkiem. Szczeliwo może pracować wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne jest nawet minimalne zanieczyszczenie grafitem.Zastosowanie: szczególnie zalecane jest w dławnicach pomp i armatur w przemyśle wydobywczym m.in. w instalacjach wody pitnej oraz w pralniach, farbiarniach, w przemyśle tekstylnym i chemicznym.
T max °C -30°C ÷ 120 °C
Pmax bar 10 20 60
Vmax m/s 5 1,5 2
pH 5-9
641 Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo z przędzy bawełnianej, nasycanej specjalnym impregnatem na bazie PTFE. Szczeliwo wszechstronnego zastosowania.Zasosowanie: zalecane do dławnic pomp i armatur we wszystkich gałęziach przemysłu oraz w gospodarce komunalnej. Odporne na wodę, oleje, paliwa, smary i rozpuszczalniki, a także na wodne roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
T max °C -50°C ÷ 120 °C
Pmax bar 6 150 150
Vmax m/s 8 2 2
pH 5-9
616 Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo z przędzy ceramicznej zbrojonej, zaimpregnowanej kompozycją smarną wzbogaconą dużo ilością grafitu. Szczeliwo jest odporne na wysokie temperatury.Zastosowanie: zalecane do stosowań statycznych, w kontakcie z wodą, parą wodną, roztworami soli, kwasów i zasad średniej mocy oraz z olejami mineralnymi.
T max °C -200°C ÷ 800 °C
Pmax bar 45
Vmax m/s 1
pH 2-9
626 Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo z zbrojonej przędzy ceramicznej zaimpregnowanej kompozycją smaru i talku. Dzięki przędzy ceramicznej szczeliwo jest odporne na wysokie temperatury.Zastosowanie: zalecane do armatur nisko i średnio- ciśnieniowych oraz w zastosowaniach statycznych, w kontakcie z wodą, parą wodną, roztworami soli, kwasów i zasad średniej mocy oraz z olejami mineralnymi. Polecane szczególnie dla przemysłu hutniczego.
T max °C -200°C ÷ 880 °C
Pmax bar 45
Vmax m/s 1
pH 2-9
636 Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splatane specjalnym splotem z przędzy kaolinowej zbrojonej, nasyconej impregnatem elastomerowym z dużą zawartością grafitu.Zastosowanie: stosowane w elementach maszyn i urządzeń pracujących w środowisku powietrza, wody, pary wodnej nasyconej i przegrzanej. Szczeliwo szczególnie zalecane do wysokotemperaturowej i wysokociśnieniowej armatury w energetyce i ciepłownictwie.
T max °C -200°C ÷ 550 °C
Pmax bar 100
Vmax m/s 2
pH 0-13

Przywołane w katalogu temperatury i ciśnienia są wartościami maksymalnymi. Nie są to jednak dane ostateczne, ponieważ wartości te zależą od konkretnego zastosowania.