Szczeliwa syntetyczne

szczel syntetyczne
Parametry
Oznaczenie i parametry pracy Opis
6491   Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splątane diagonalnie z przędzy z włókien syntetycznych impregnowanej PTFE.Zastosowanie: praca z parą wodną, kontakt z wodą, roztworami soli,średniej mocy kwasami i zasadami.
Znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki komunalnej.
T max °C -200°C ÷ 280 °C
Pmax bar 25 100
Vmax m/s 8 2
pH 1-13
6493   Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splątane diagonalnie z przędzy z włókien aramidowych impregnowanej PTFE.Zastosowanie: polecane w pompach i armaturach narażonych na działanie materiałów ściernych (zawiesiny piasków i ścieków).
Znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki komunalnej oraz w górnictwie
T max °C -200°C ÷ 280 °C
Pmax bar 20 80 100
Vmax m/s 15 2 2
pH 2-13
           

Przywołane w katalogu temperatury i ciśnienia są wartościami maksymalnymi. Nie są to jednak dane ostateczne, ponieważ wartości te zależą od konkretnego zastosowania.