Tabela odporności

Schemat prezentuje odporność chemiczną poszczególnych płyt uszczelkarskich Gambit. Legenda:  - Płyta zalecana  - przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji.  - nie stosować
Medium chemiczne GAMBIT AF-1000 GAMBIT AF-400 GAMBIT AF-200G GAMBIT AF-OIL GAMBIT AF-300 GAMBIT AF-U GAMBIT AF-200 UNIVERSAL GABMIT AF-CD GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT SOFT GAMBIT AF-CHEMACID PARO – GAMBIT
Aceton
Alkohol etylowy
Alkohol metylowy
Amoniak
Anilina
Benzen
Benzyna
Chlor (mokry)
Chlor (suchy)
Chloroform
Cykloheksanon
Etan
Fenol
Freon 11 i 12
Freon 22
Glokol etylowy
Kwas azotowy 20%
Kwas azotowy 40%
Kwas fosforowy
Kwas mrówkowy
Kwas octowy
Kwas siarkowy 20%
Kwas siarkowy dymiący
Kwas siarkowy 65%
Kwas solny 20%
Kwas solny 36%
Mydło
Nadmanganian potasu
Nafta
Octan etylowy
Olej hydr. (mineralny)
Olej hydr. (estry fosf.)
Olej silnikowy
Powietrze
Trójchloroetylen
Woda
Woda morska
Wodorotlenek amonu
Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek sodu
Wodorotlenek wapnia