Szczeliwa hybrydowe

szczel hybrydowe
Parametry
Oznaczenie i parametry pracy Opis
6086   Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splątane diagonalnie z przędzy włóknistego PTFE z inkorpowanym grafitem i olejem silikonowym oraz z przeplotem z przędzy aramidowej impregnowanej PTFE.Zastosowanie: zalecane do pomp wirowych i innych urządzeniach pracujących w środowisku wody, wodnych roztworów soli, kwasów i zasad, paliw, olejów i rozpuszczalników oraz zawiesin cząstek stałych w tych mediach.
T max °C -200°C ÷ 280 °C
Pmax bar 25 100
Vmax m/s 8 2
pH 2-13
6087   Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splatane diagonalnie z przędzy z włóknistego PTFE z inkorporowanym grafitem i olejem silikonowym oraz z krawędziami wzmocnionymi przędzą aramidową impregnowaną PTFE.Zastosowanie: zalecane dla użytkowników pomp i armatur ze ściernymi mediami, doskonale spisuje się w pompach tłokowych gdzie ruch posuwisto-zwrotny szybko uszkadzał klasyczne uszczelnienia.
T max °C -200°C ÷ 280 °C
Pmax bar 20 80 100
Vmax m/s 15 2 2
pH 2-13
6089   Hornet - Ikona 1 Hornet - Ikona 2 Hornet - ikona 3 Szczeliwo splątane diagonalnie z przędzy z włóknistego PTFE impregnowanej olejem silikonowym oraz z krawędziami wzmocnionymi przędzą aramidową impregnowaną PTFE.Zastosowanie: zalecane dla użytkowników pomp i armatur ze ściernymi mediami, doskonale spisuje się w pompach tłokowych gdzie ruch posuwisto-zwrotny szybko uszkadzał klasyczne uszczelnienia. Zastosowanie PTFE pozwala używać szczeliwa tam gdzie jakiekolwiek zanieczyszczanie uszczelnianego medium jest zabronione.
T max °C -200°C ÷ 280°C
Pmax bar 25 100 100
Vmax m/s 8 2 2
pH 2-13
           

Przywołane w katalogu temperatury i ciśnienia są wartościami maksymalnymi. Nie są to jednak dane ostateczne, ponieważ wartości te zależą od konkretnego zastosowania.